Program Hakkında

 

AUZEF’e bağlı olan Çocuk Gelişimi Programı, iki yıllık açıköğretim ön lisans programıdır. 
Programın Amacı; 
Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen uzmanlar yetiştirmektir. 
Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan nitelikli uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

 

DETAYLI BİLGİ

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programıyla öğrencilere;

 • Çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlama, hazırlama ve uygulama,
 • Çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurabilme,
 • Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanabilme,
 • Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme,
 • Çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirme, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilme,
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlama ve uygulama,
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olma ve çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanabilme gerekirse hazırlama, geliştirme ve bakımını yapabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt
 • Programa kayıt olmak için YKS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt
 • Programa kayıt olmak için Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında, fakülteye gerekli şartları sağlamanız durumunda başvuru yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ya da lisans bölümü mezunları programa başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi için http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/tr/_ adresini ziyaret ediniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı; Çocuk Gelişimi, Çocuk ve Oyun, Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Özel Eğitim ve Çocuk Sağlığı gibi alanlar üzerine zorunlu derslerden oluşmaktadır. Programın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e- öğrenme yöntemiyle hazırlanmış olmasıdır.• Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiş olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.
Programla ilgili her konuda https://auzefcozum.istanbul.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınav Uygulama Şekli
Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinavlar-hakkinda

 

MEZUNİYET

 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,
 • FF harf notlu derse sahip olmamak,
 •  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
 •  Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

 • Uyarı:Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.

 

KARİYER OLANAKLARI

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı mezunları;

 • Özel kreş ve anaokullarında öğretmen yardımcısı,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, Öğretmen yardımcısı,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici,
 • Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi,
 • Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde,
 • Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne,
 • Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı,
 • Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı, olarak çalışabilmektedir.